290220

290220

האימון היומי
Warm Up : 6min EMOM : 1st – 20-45sec Passive Hang 2nd – 20-45sec Wall Squat 3rd – Max Cat Cows Strength : 3-5 Sets : 3-8 Strict HSPU (With Dead Stop If Possibole) 3 RIR 50m One Arm Farmer Carry (Each) 10-12 Barbell Biceps Curls 3 RIR Metcon : For Time : 500-400-300-200-100m Run […]
קרא עוד
280220

280220

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 100m Run 10 One Arm High Pulls (Each) 5 Single Arm Ring Rows (Each) 10 Hollow Rocks 10 V-Ups Strength : 3-5 Sets : 8-10 Barbell Romanian Deadlift (3sec Down) 3 RIR 10-15 Supermans Metcon : Death By : 10m Sprint
קרא עוד
270220

270220

האימון היומי
Warm Up : 2 Rounds : 10 Bent Over Thoracic Rotations 10 SLR (Eeach) 30sec Ninja Sit 30sec Calf Raises 3-5 Sets : 3-5 Srict C2B Chin-Ups (Weight/Band As Needed) 3 RIR 6-8 Supported BSS (Each) 3 RIR 8-10 Barbell OH Triceps Extensions Metcon : 3 Rounds Of 3min AMRAP,In Couples : Sync. Bar Facing […]
קרא עוד
260220

260220

האימון היומי
Warm Up : TABATA Light Ring Rows Air Squats Strength : 3-5 Sets : 8-10 Seated Press 3 RIR 20-45sec Side Plank (Each) Metcon : For Time : 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 T2B *5 G2OH 45/35 Between Sets
קרא עוד
250220

250220

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 10 Alt. Samson Lunges 10 Cat Cow 20sec Active Squat Hold Strength : 3-5 Sets : 8 Goblet Squat (3 Down,3 Bottom,Fast Up) – GO HEAVY! 8 One Arm DB Row (Each) 20-30 Straight Body Crunches 15 Reverse Snow Angels 15min AMRAP : 14 WB Shots 14 DB'S Step […]
קרא עוד
240220

240220

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 10 Pass Throughs 10 OHS 10 Beat Swings + 5 Knee Raises Strength : Back Squat 10-12-10-12-10 *Keep 2-3 RIR *2sec On The Way Down *1sec Pause Metcon : 12min EMOM : 1st – Max Alt. DB C&J 22.5/15 2nd – Max Sit-Ups 3rd – Max Lateral Jumps Over […]
קרא עוד
230220

230220

האימון היומי
Warm Up : Accumulate 1min Deadhang Accumulate 1min Double DB OH Hold Accumulate 1min Hollow Hold Accumulate 25 Kip Swings "Jackie On Steroids" For Time : 1000m Run 50 Thrusters 20/15 30 C2B 800m Run 40 Thrusters 20/15 25 C2B 600m Run 30 Thrusters 20/15 20 C2B 400m Run 25 Thrusters 20/15 15 C2B *30min […]
קרא עוד
220220

220220

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 10 Good Mornings 8 Cat Cows 10 Shoulder Ext. Rotation (Each) Strength : 3-5 Sets : 3-8 Strict HSPU (With Dead Stop If Possibole) 3 RIR 50m One Arm Farmer Carry (Each) 10-12 Barbell Biceps Curls 3 RIR Metcon : For Time : 40 Sandbag G2S 40/20 60 Deficit […]
קרא עוד
210220

210220

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 20 Downward Dog 10 Single Arm KBS (Each) 1min of Single Unders Strength : 3-5 Sets : 8-10 Barbell Romanian Deadlift (3sec Down) 3 RIR 10-15 Supermans Metcon : 10min AMRAP : 2-4-6-8-10-12-14-Etc. Step Ups (Weight Optional) Air Squats
קרא עוד
200220

200220

האימון היומי
Warm Up : 1-2 Rounds : 10 Groiners 10 Alt. Lunges 10 One Arm High Pull (Each) 10 One Arm High Pull Press (Each) 1min Active Squat Hold Strength : 3-5 Sets : 5-7 Srict C2B PU (Weight/Band As Needed) 3 RIR 5-8 Barbell Roll Outs 3 RIR 8-10 Single Leg Glute Bridge (Each) 3 […]
קרא עוד
190220

190220

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 20sec Pigeon Stretch (Each) 20sec Hollow 20sec Shoulder Taps Strength : 3-5 Sets : 8-10 Seated Press 3 RIR 8-10 Weighted V-Ups 3 RIR Metcon : 12min AMRAP : 12 Alt. DB Snatches 22/15 12 DB Push Press 6/6 22.5/15 12 DB Suticase DL 22.5/15 6/6
קרא עוד
180220

180220

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 20sec Goblet Squats 15 Lateral Raises (Super Light) Strength : 3-5 Sets : 8-10 Tempo Push Ups (3sec Down,1sec Bottom,2sec Top) 10-12 Tempo One Arm Ring Row (3sec Down) 30sec Of Max L-Sit Taps (Over KB) Metcon : E3MOM For 15min,In Couples : 15 Sync. Burpees 30 Sync. Ball […]
קרא עוד
170220

170220

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 10 Cat Cow 10 SLOW Shoulder Taps 10 SLR (Each) Strength : Back Squat 10-12-10-12-10 *Keep 2-3 RIR *2sec On The Way Down *1sec Pause Metcon : 13min AMRAP : 30 Sit-Ups 10 Push Ups (2sec Count At Top) 40/30 Max UB Bar MU/C2B/PU/6-10 Banded PU/6-10 Ring Rows (Deficit […]
קרא עוד
160220

160220

האימון היומי
Warm Up : Dynamic Warm Up   Metcon : Every 10min For 40min : 400 Meter Run 20 Walking Lunges (Heavy) 10 Strict PU 400 Meter Run
קרא עוד
150220

150220

האימון היומי
Warm Up : 6min EMOM : 1st – 20-45sec Passive Hang 2nd – 20-45sec Wall Squat 3rd – Max Cat Cows   Strength : 3-5 Sets : 3-8 Strict HSPU (With Dead Stop If Possibole) 3 RIR 50m One Arm Farmer Carry (Each) 10-12 Barbell Biceps Curls 3 RIR   Metcon : In Teams Of […]
קרא עוד
140220

140220

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 100m Run 10 One Arm High Pulls (Each) 5 Single Arm Ring Rows (Each) 10 Hollow Rocks 10 V-Ups   Strength : 3-5 Sets : 8-10 Barbell Romanian Deadlift (3sec Down) 3 RIR 10-15 Supermans   Metcon : 10min EMOM : 1st – 40sec Bear Hug Jumping Squats 10/6 […]
קרא עוד
130220

130220

האימון היומי
Warm Up : 2 Rounds : 10 Bent Over Thoracic Rotations 10 SLR (Eeach) 30sec Ninja Sit 30sec Calf Raises   Strength : 3-5 Sets : 3-5 Srict C2B Chin-Ups (Weight/Band As Needed) 3 RIR 6-8 Supported BSS (Each) 3 RIR 8-10 Barbell OH Triceps Extensions   Metcon : 3 Rounds : 1min – Max […]
קרא עוד
110220

110220

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 10 Alt. Samson Lunges 10 Cat Cow 20sec Active Squat Hold   Strength : 3-5 Sets : 8 Goblet Squat (3 Down,3 Bottom,Fast Up) – GO HEAVY! 8 One Arm DB Row (Each) 20-30 Straight Body Crunches 15 Reverse Snow Angels   Metcon : 9min AMRAP : 12 One […]
קרא עוד
100220

100220

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 10 Pass Throughs 10 OHS 10 Kip Swings + 5 Knee Raises   Strength : Back Squat 8-10-8-10-8 *Keep 2-3 RIR *2sec On The Way Down *1sec Pause   Metcon : 14min AMRAP : 21-15-9 T2B Push Ups Pull Ups Sit-Ups  
קרא עוד
090220

090220

האימון היומי
Warm Up : Accumulate 1min Deadhang Accumulate 1min Double DB OH Hold Accumulate 1min Hollow Hold Accumulate 25 Kip Swings   E2MOM For 32min : 1st – 200m Run 2nd – 30m Walking Lunges Farmer's Hold 15kg/10kg Per Hand 3rd – 60 DU/100 Singles 4TH – 15 Burpee Box Step Overs
קרא עוד
080220

080220

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 10 Good Mornings 8 Cat Cows 10 Shoulder Ext. Rotation (Each)   Strength : 3-5 Sets : 3-8 Strict HSPU (With Dead Stop If Possibole) 3 RIR 50m One Arm Farmer Carry (Each) 10-12 Barbell Biceps Curls 3 RIR   Metcon : For Time : 18-15-12-9-6 Hang Clusters 45/35 […]
קרא עוד
070220

070220

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 20 Downward Dog 10 Single Arm KBS (Each) 1min of Single Unders   Strength : 3-5 Sets : 8-10 Barbell Romanian Deadlift (3sec Down) 3 RIR 10-15 Supermans   Metcon : For time: 150 Ballslams *EMOM – 5 Medball Jumping Squats  
קרא עוד
060220

060220

האימון היומי
Warm Up : 1-2 Rounds : 10 Groiners 10 Alt. Lunges 10 One Arm High Pull (Each) 10 One Arm High Pull Press (Each) 1min Active Squat Hold   Strength : 3-5 Sets : 5-7 Srict C2B PU (Weight/Band As Needed) 3 RIR 5-8 Barbell Roll Outs 3 RIR 8-10 Single Leg Glute Bridge (Each) […]
קרא עוד
050220

050220

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 20sec Pigeon Stretch (Each) 20sec Hollow 20sec Bottom Of Squat Hold   Strength : 3-5 Sets : 8-10 Seated Press 3 RIR 8-10 Weighted V-Ups 3 RIR   Metcon : 8min AMRAP : 30 DU 20 KBS (R) 32/24
קרא עוד
040220

040220

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 20sec Goblet Squats 15 Lateral Raises (Super Light)   Strength : 3-5 Sets : 8-10 Tempo Push Ups (3sec Down,1sec Bottom,2sec Top) 10-12 Tempo One Arm Ring Row 30sec Of Max L-Sit Taps (Over KB)   Metcon : 13min AMRAP : 20 Alt. Goblet Box Step-Ups 20/10 10 MB […]
קרא עוד
030220

030220

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 10 Cat Cow 10 SLOW Shoulder Taps 10 SLR (Each)   Strength : Back Squat 6-8-6-8-6 *Keep 2-3 RIR *2sec On The Way Down *1sec Pause   Metcon : 15min AMRAP,In Couples : 400m Run (Together) 10 Sync. T2B 20 Alt. DB Snatches (IGUG) 30/22.5  
קרא עוד
020220

020220

האימון היומי
Warm Up : Dynamic Warm Up   30min EMOM : 1st – 10-15 Wall Balls 10/6 2nd – Max Row/Bike/Step-Ups 3rd – 10 DB High Pull (Each) 4th – Max Ball Slams 5th – Max Burpees 6th – Rest
קרא עוד
010220

010220

האימון היומי
אנחנו נכנסים לחודש הרבה יותר מגוון ופחות ספציפי מהחודשים הקודמים, אנחנו נוריד מעט הילוך מההנפות בעבודת הכוח ונעבוד הרבה על תרגילי עזר ועבודה לחזרות גבוהות בתרגילי הכוח. אין שום סיבה לנסות לדחוף חזק את המשקלים החודש בתרגילים הגדולים (אנחנו אחרי חודשיים של עבודת כוח) אלא להתמקד בחיזוק הטכניקה, השליטה ובחירת משקלים נכונה לטווחי החזרות שנעבוד […]
קרא עוד
310120

310120

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 10-20sec Pike Hold 5 Shoulder Flexion Lift-Offs 5 Face Pulls A) Kipping HSPU Demo B) Pike Head Stand Positions – 3X10sec Hold C) Kick Up + Handstand Practice 3-5 Reps + 5-10sec Hold D) Kick Up + Handstand + Eccetnric Handstand E) Kipping Review F) Kick + Handstand + […]
קרא עוד
300120

300120

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 10 Internal External Rotation 20sec Deadhang 10m Crab Walk Hang Power Clean Practice (With Some Weight) : 1X5 Clean Grip Deadlift 1X5 High Hang High Pulls 2X5 High Hang Power Clean (3sec Pause At Receiving) 1X5 Hang High Pulls 2X5 Hang Power Clean Hang Power Clean : Build Up […]
קרא עוד
290120

290120

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 10 One Leg DL (Each) 10 Elevated Push Ups 10m Inchworm Walk Strength : E2:00 For 6 Sets : 1-4 Deadlifts *Start With 75% And Increase Weight Every Set Metcon : "Strict Nicole" 20min AMRAP : 400m Run Max Strict PU
קרא עוד
280120

280120

האימון היומי
Warm Up : 5min EMOM (At 70% Effort) : 1st – Max Shuttle Sprints 2nd – Max Deadbug 3rd- Max Tuck Jumps 4th – Max Lunges 5th – Max Burpees Strength : E2:00 For 6 Sets : 1-4 Press *Start With 75% And Increase Weight Every Set Metcon : Death By : DB'S Front Squat […]
קרא עוד
270120

270120

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 10 Barbell High Pull 5 OHS (3 Down,3 Bottom) 10m Reverse Lunges Power Snatch Practice : 1X5 High Hang High Pulls 1X5 High Hang Power Snatch (3sec Pause At Receiving) 1X5 Hang High Pulls 2X5 Hang Power Snatch 7min EMOM : 2-3 Hang Power Snatch *Choose Weight That You […]
קרא עוד
260120

260120

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 10 Squat Rotations (5 Each) 10 Horizontal Bent Row 10m Broad Jumps Strength : E2:00 For 6 Sets : 1-4 Back Squats *Start With 75% And Increase Weight Every Set Metcon : For Time : 21-15-9-15-21 SDHP 30/25 T2B
קרא עוד
250120

250120

האימון היומי
Warm Up : 3 Sets : 10 Pull A Parts 10 Push Ups 3 Sets : 10 Rear Delt Raise 10 DB'S Floor Press Engine Metcon : In Couples : 100 Deadlifts 60/40 IGUG 7 Rounds : 8 C2B IGUG 10 One Arm DB Thrusters 22.5/15 IGUG 18 KBS (A) 32/24 IGUG 400m Run
קרא עוד
240120

240120

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 10 Shoulder Flexion Lift-Offs 10sec Hollow 10sec Arch Skill : Toes To Bar Practice 2 Sets : 15sec Hollow Bar Hang 15sec Arch Bar Hang 10 Hollow Hang + Pull Down 2 Sets : 10 T2B Locked Knees Kips (Focus On Strong Kip) 2 Sets : 10 Fast Knee […]
קרא עוד
220120

220120

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 10 Good Mornings 10 Elevated Push Ups 10m Samson Lunges Strength : E2:00 For 6 Sets : 2-5 Deadlifts *Start With 70% And Increase Weight Every Set Metcon : For Time : 30 Ballslams 10/6 400m Run 20 T2B 400m Run 40 Ballslams 10/6 400m Run 30 T2B
קרא עוד
230120

230120

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 10 Internal External Rotation 20sec Deadhang 10m Crab Walk Hang Power Clean Practice (With Some Weight) : 1X5 Clean Grip Deadlift 1X5 High Hang High Pulls 2X5 High Hang Power Clean (3sec Pause At Receiving) 1X5 Hang High Pulls 2X5 Hang Power Clean Hang Power Clean : Build Up […]
קרא עוד
210120

210120

האימון היומי
Warm Up : 5min EMOM (At 70% Effort) : 1st – Max Shuttle Sprints 2nd – Max Shoulder Taps 3rd- Max Jumping Jacks 4th – Max Air Squats 5th – Max Burpees Strength : E2:00 For 6 Sets : 2-5 Press *Start With 70% And Increase Weight Every Set Metcon : 5min AMRAP : 10 […]
קרא עוד
200120

200120

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 5 One Arm High Pull (3sec Down) 10 OHS (3 Down,3 Bottom) 10m Bear Walk Power Snatch Practice : 1X5 High Hang High Pulls 1X5 High Hang Power Snatch (3sec Pause At Receiving) 1X5 Hang High Pulls 2X5 Hang Power Snatch 7min EMOM : 3 Hang Power Snatch *Choose […]
קרא עוד
190120

190120

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 10 Lunge Rotations (5 Each) 10 Face Pulls 10 Side Plank Hip Raises Strength : E2:00 For 6 Sets : 2-5 Back Squats *Start With 70% And Increase Weight Every Set Metcon : 5 Rounds : 1min – Max KBS (R) 24/16 1min – Max DU 1min – Rest
קרא עוד
180120

180120

האימון היומי
Warm Up : 3 Sets : 10 Pull A Parts 10 Push Ups 3 Sets : 10 Skull Crushers 10 Biceps Curls 10 V-Ups Metcon : Recovery WOD – Strength : 4 Sets : 8 Lateral Box Step Up & Downs (Each) 10 Single Leg Deadlifts (Each) 12 Lateral Raises Metcon : 15min For Quality […]
קרא עוד
170120

170120

האימון היומי
"5 Years WOD" 30min Clock, In Couples : 0:00 – 10:00 AMRAP : 5 T2B (Each) 20 Single Arm Devil's Press 22.5/15 (IGUG) 30 Sync. Alt Lunges 10:00 – 20:00 AMRAP : 10 C2B (IGUG) 20 Single Arm Hang C&J 22.5/15 (IGUG) 30 Sync. Sit-Ups 10:00 – 20:00 AMRAP : 10 Sync. Burpees 20 Alt. […]
קרא עוד
150120

150120

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 10 One Leg DL (Each) 10 Elevated Push Ups 10m Inchworm Walk Strength : E2:00 For 6 Sets : 3-5 Deadlifts *Start With 65% And Increase Weight Every Set (Climb To 95% Max) Metcon : 12min AMRAP : 2 Jumping Squats 2 HSPU/E. HSPU/Pike/Push Ups 2 Sit-Ups 100m Run […]
קרא עוד
160120

160120

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 10 Internal External Rotation 20sec Deadhang 10m Crab Walk Hang Power Clean Practice (With Some Weight) : 1X5 Clean Grip Deadlift 1X5 High Hang High Pulls 2X5 High Hang Power Clean (3sec Pause At Receiving) 1X5 Hang High Pulls 2X5 Hang Power Clean Hang Power Clean : Build Up […]
קרא עוד
140120

140120

האימון היומי
Warm Up : 5min EMOM (At 70% Effort) : 1st – Max Shuttle Sprints 2nd – Max Deadbug 3rd- Max Tuck Jumps 4th – Max Lunges 5th – Max Burpees Strength : E2:00 For 6 Sets : 3-5 Press *Start With 65% And Increase Weight Every Set (Climb To 95% Max) Metcon : 3 RFT […]
קרא עוד
130120

130120

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 10 Barbell High Pull 5 OHS (3 Down,3 Bottom) 10m Reverse Lunges Power Snatch Practice : 1X5 High Hang High Pulls 1X5 High Hang Power Snatch (3sec Pause At Receiving) 1X5 Hang High Pulls 2X5 Hang Power Snatch 7min EMOM : 3 Hang Power Snatch *Choose Weight That You […]
קרא עוד
120120

120120

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 10 Squat Rotations (5 Each) 10 Horizontal Bent Row 10m Broad Jumps Strength : E2:00 For 6 Sets : 3-5 Back Squats *Start With 65% And Increase Weight Every Set (Climb To 95% Max) Metcon : 6 Rounds,In Teams Of 2 Or 3 : 200m Run (Together) 5 Sandbag […]
קרא עוד
110120

110120

האימון היומי
Warm Up : 3 Sets : 10 Pull A Parts 10 Push Ups 3 Sets : 10 Rear Delt Raise 10 DB'S Floor Press Engine Metcon : 20min AMRAP : 10 Deadlift 40/30 10 Burpees OTB 10 Front Squats 40/30 10 Burpees OTB 10 Thrusters 40/30
קרא עוד
100120

100120

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 10 Shoulder Flexion Lift-Offs 10sec Hollow 10sec Arch Skill : Toes To Bar Practice 2 Sets : 15sec Hollow Bar Hang 15sec Arch Bar Hang 10 Hollow Hang + Pull Down 2 Sets : 10 T2B Locked Knees Kips (Focus On Strong Kip) 2 Sets : 10 Fast Knee […]
קרא עוד
090120

090120

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 10 Cuban Press 20sec External Rotation Stretch 10m Crab Walk Hang Power Clean Practice (With Some Weight) : 1X5 Clean Grip Deadlift 1X5 High Hang High Pulls 2X5 High Hang Power Clean (3sec Pause At Receiving Position) 1X5 Hang High Pulls 2X5 Hang Power Clean Hang Power Clean : […]
קרא עוד
080120

080120

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 10 Good Mornings 10 Elevated Push Ups 10m Samson Lunges Strength : E2:00 For 6 Sets : 3-5 Deadlifts *Start With 60% And Increase Weight Every Set (Climb To 90% Max) Metcon : 3 Rounds Of 3min AMRAP : 200m Run 10 One Arm Alt. Front Rack Lunges (Each […]
קרא עוד
070120

070120

האימון היומי
Warm Up : 5min EMOM (At 70% Effort) : 1st – Max Shuttle Sprints 2nd – Max Shoulder Taps 3rd- Max Jumping Jacks 4th – Max Air Squats 5th – Max Burpees Strength : E2:00 For 6 Sets : 3-5 Press *Start With 60% And Increase Weight Every Set (Climb To 90% Max) Metcon : […]
קרא עוד
060120

060120

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 5 One Arm High Pull (3sec Down) 10 OHS (3 Down,3 Bottom) 10m Bear Walk Power Snatch Practice : 1X5 High Hang High Pulls 1X5 High Hang Power Snatch (3sec Pause At Receiving) 1X5 Hang High Pulls 2X5 Hang Power Snatch 7min EMOM : 3 Hang Power Snatch *Choose […]
קרא עוד
050120

050120

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 10 Lunge Rotations (5 Each) 10 Face Pulls 10m Duck Walk Strength : E2:00 For 6 Sets : 3-5 Back Squats *Start With 60% And Increase Weight Every Set (Climb To 90% Max) Metcon : 20min EMOM : 1ST – 14 Alt. DB Snatches 30/22.5 2nd – 10 Lateral […]
קרא עוד
040120

040120

האימון היומי
Warm Up : 5min AMRAP : 5 Floor Sliders 5 Russian Baby Makers 5 Cat Cows Strength : Back Squat 1-1-1-1-1 *Keep Rest Less The 2:00 *Keep 0-1 RIR For All Sets *Add Weight Each Set – Build Up To Heavy Single Metcon : For Time : 5 Rounds : 5 Push Jerks 45/35 5 […]
קרא עוד
030120

030120

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 10-20sec Pike Hold 5 Shoulder Flexion Lift-Offs 5 Face Pulls Snatch Warm Up : Empty Bar Snatch Warmup (Coach Leading) : 1×5 High Hang High Pull 1×5 High Hang Power Snatch 1×5 Hang High Pull 1×5 Hang Power Snatch Strength : 12min EMOM : 2 Hang Power Snatch + […]
קרא עוד
020120

020120

האימון היומי
Warm Up : 3 Rounds : 10 Internal External Rotation 20sec Deadhang 10m Crab Walk Strength : Deadlift 1-1-1-1-1 *Keep Rest Less The 2:00 *Keep 0-1 RIR For All Sets *Add Weight Each Set – Build Up To Heavy Single Metcon : In Couples, For Time : 80 WB Shots 10/6 IGUG 80 Burpee PU […]
קרא עוד
010120

010120

האימון היומי
אנחנו נכנסים לחודש של המון עבודה עם המוט, נעבוד במתכונת של דקה על הדקה בכל תרגילי הבסיס ונחזק את כל נושא ההנפות,הזדמנות מעולה לחדד את הטכניקה, לשפר את עבודת ההספק ועל הדרך למשוך עוד קצת התקדמות במשקלי העבודה – תהיה לכם אופציה לעבוד כבד על פי ההרגשה שלכם. בנוסף לכך בימי שישי תהיה עבודה של […]
קרא עוד
311219

311219

האימון היומי
Warm Up : 5min AMRAP : 5 Samson Lunge (Each) 5 Shoulder CAR'S (Each) 5 Squat Rotations (Each) Clean Warm Up : Empty Bar Clean Warmup (Coach Leading) : 1×5 High Hang High Pull 1×5 High Hang Power Clean 1×5 Hang High Pull 1×5 Hang Power Clean 1×5 Dip & Drive 1×5 Push Press 1×5 […]
קרא עוד
301219

301219

האימון היומי
Warm Up : 5min AMRAP 5 Scap Pull Ups 5 Scap Push Ups 5 SLR (Each) Strength : 3-5 Sets : 12 Alt. Front Rack Lunges + 6 Front Squats 1 RIR Metcon : 2 Rounds Of 5min AMRAP : 400m Run Max Reps : 5 KB Thrusters 16/12 5 HRPU
קרא עוד
291219

291219

האימון היומי
Warm Up : 5min AMRAP : 5 Floor Sliders 5 Russian Baby Makers 5 Cat Cows Gymnastics Circuit 1 : 3 Rounds For Quality : A) Max Strict HSPU (Min 3)/8-10 Pike Push Ups/8-10 Perfect Push Ups B) 5 One Arm PU (Banded)/8-10 Banded PU/8-10 One Arm RR (Each) Gymnastics Circuit 2 : 3 Rounds […]
קרא עוד
281219

281219

האימון היומי
Warm Up : 5min AMRAP : 5 Deadbugs (Each) 5 Prisoner Squats 5 Toe Touches Strength : Back Squat 2-1-1-1-1 *Keep Rest Less The 2:00 *Keep 1-2 RIR For All Sets *Add Weight Each Set – Build Up To Heavy Single Metcon : Tabata Turkish Sit-Ups (Switch Hand Every Round) Rest 1min Tabata Box Step-Ups […]
קרא עוד
271219

271219

האימון היומי
Warm Up : General Warm Up "Tomer" 0:00 – 21:00 AMRAP : 13 Single Arm Devil's Press 22.5/15 (Each) 12 Alt. Box Step Ups 22.5/15 21 T2B 9 Burpees 21:00 – For Time : 2km Run
קרא עוד
261219

261219

האימון היומי
Warm Up : 5min AMRAP 5 Scap Pull Ups 5 Scap Push Ups 5 SLR (Each) Strength : Deadlift 2-1-1-1-1 *Keep Rest Less The 2:00 *Keep 1-2 RIR For All Sets *Add Weight Each Set – Build Up To Heavy Single Metcon : 14min AMRAP In Couples : 30 Sync Sit-Ups 20 Sync Alt. Lunges […]
קרא עוד
251219

251219

האימון היומי
Warm Up : 5min AMRAP : 5 Floor Sliders 5 Russian Baby Makers 5 Cat Cows Strength : Press 2-1-1-1-1 *Keep Rest Less The 2:00 *Keep 1-2 RIR For All Sets *Add Weight Each Set – Build Up To Heavy Single Metcon : 3 Rounds Of 3min AMRAP : 21 T2B 15 C2B Max Ballslams […]
קרא עוד
241219

241219

האימון היומי
Warm Up : 5min AMRAP : 5 Deadbugs (Each) 5 Prisoner Squats 5 Toe Touches Clean Warm Up : Empty Bar Clean Warmup (Coach Leading) : 1×5 High Hang High Pull 1×5 High Hang Power Clean 1×5 Hang High Pull 1×5 Hang Power Clean 1×5 Dip & Drive 1×5 Push Press 1×5 Jerk Grip 1/4 […]
קרא עוד
231219

231219

האימון היומי
Warm Up : 5min AMRAP : 5 Samson Lunge (Each) 5 Shoulder CAR'S (Each) 5 Squat Rotations (Each) Strength : 3-5 Sets : 12 Alt. Front Rack Lunges + 6 Front Squats 2 RIR Metcon : For Time : 100 Hang Clusters 20/15 *EMOM – 3 Burpees
קרא עוד
221219

221219

האימון היומי
Warm Up : 5min AMRAP 5 Scap Pull Ups 5 Scap Push Ups 5 SLR (Each) Gymnastics Circuit 1 : 3 Rounds For Quality : A) Max Strict Ring Dips (Min 3)/8-10 Banded Ring Dips/8-10 Dips/8-10 Jacksons B) 5 Weighted PU/5 Banded PU/8-10 Ring Rows Gymnastics Circuit 2 : 3 Rounds For Quality : A) […]
קרא עוד
211219

211219

האימון היומי
Warm Up : 5min AMRAP : 5 Floor Sliders 5 Russian Baby Makers 5 Cat Cows Strength : Back Squat 3-2-1-1-1 *Keep Rest Less The 2:00 *Keep 3 RIR For All Sets *Add Weight Each Set Metcon : Metcon : In Teams Of 2,Complete : 800m Run 10 Rounds IGUG Of : 5 C2B 10 […]
קרא עוד
201219

201219

האימון היומי
Warm Up : 5min AMRAP : 5 Deadbugs (Each) 5 Prisoner Squats 5 Toe Touches Snatch Warm Up : Empty Bar Snatch Warmup (Coach Leading) : 1×5 High Hang High Pull 1×5 High Hang Power Snatch 1×5 Hang High Pull 1×5 Hang Power Snatch Strength : 12min EMOM : 2 Hang Power Snatch + 2 […]
קרא עוד
191219

191219

האימון היומי
Warm Up : 5min AMRAP : 5 Samson Lunge (Each) 5 Shoulder CAR'S (Each) 5 Squat Rotations (Each) Strength : Deadlift 3-2-1-1-1 *Keep Rest Less The 2:00 *Keep 3 RIR For All Sets *Add Weight Each Set Metcon : 8 RFT : 5 Single Arm Hang DB Snatches 30/22.5 (Each) 5 Bar MU 5 Box […]
קרא עוד
181219

181219

האימון היומי
Warm Up : 5min AMRAP 5 Scap Pull Ups 5 Scap Push Ups 5 SLR (Each) Strength : Press 3-2-1-1-1 *Keep Rest Less The 2:00 *Keep 3 RIR For All Sets *Add Weight Each Set Metcon : 15min To Complete : 400m Run 100 Burpees *In The Rest Of The Time AMRAP : Strict Pull […]
קרא עוד
171219

171219

האימון היומי
Warm Up : 5min AMRAP : 5 Floor Sliders 5 Russian Baby Makers 5 Cat Cows Clean Warm Up : Empty Bar Clean Warmup (Coach Leading) : 1×5 High Hang High Pull 1×5 High Hang Power Clean 1×5 Hang High Pull 1×5 Hang Power Clean 1×5 Dip & Drive 1×5 Push Press 1×5 Jerk Grip […]
קרא עוד
161219

161219

האימון היומי
Warm Up : 5min AMRAP : 5 Deadbugs (Each) 5 Prisoner Squats 5 Toe Touches Strength : 3-5 Sets : 12 Alt. Front Rack Lunges + 6 Front Squats 2-3 RIR Metcon : 5min AMARAP : 10 KB Plank Pass Unders 24/16 10 KBS (R) 5min AMRAP : 10 KB Snatch 24/16 5/5 10 Goblet […]
קרא עוד
151219

151219

האימון היומי
Warm Up : 5min AMRAP : 5 Samson Lunge (Each) 5 Shoulder CAR'S (Each) 5 Squat Rotations (Each) Gymnastics Circuit 1 : 3 Rounds For Quality : A) Max Strict HSPU (Min 3)/8-10 Pike Push Ups/8-10 Perfect Push Ups B) 5 One Arm PU (Banded)/8-10 Banded PU/8-10 One Arm RR (Each) Gymnastics Circuit 2 : […]
קרא עוד
141219

141219

האימון היומי
Warm Up : 5min AMRAP 5 Scap Pull Ups 5 Scap Push Ups 5 SLR (Each) Strength : Back Squat 4-3-2-1-1 *Keep Rest Less The 2:00 *Keep 3 RIR For All Sets *Add Weight Each Set Metcon : For Time : 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 Devil's Presses 22.5/15 *100m Run B/Sets
קרא עוד
131219

131219

האימון היומי
Warm Up : 5min AMRAP : 5 Floor Sliders 5 Russian Baby Makers 5 Cat Cows Snatch Warm Up : Empty Bar Snatch Warmup (Coach Leading) : 1×5 High Hang High Pull 1×5 High Hang Power Snatch 1×5 Hang High Pull 1×5 Hang Power Snatch Strength : 12min EMOM : 2 Hang Power Snatch + […]
קרא עוד
121219

121219

האימון היומי
Warm Up : 5min AMRAP : 5 Deadbugs (Each) 5 Prisoner Squats 5 Toe Touches Strength : Deadlift 4-3-2-1-1 *Keep Rest Less The 2:00 *Keep 3 RIR For All Sets *Add Weight Each Set Metcon : "Karen" In Couples : 150 WB Shots 10/6 IGUG *E5MOM – 15 Sync Burpees7
קרא עוד
111219

111219

האימון היומי
Warm Up : 5min AMRAP : 5 Samson Lunge (Each) 5 Shoulder CAR'S (Each) 5 Squat Rotations (Each) Strength : Press 4-3-2-1-1 *Keep Rest Less The 2:00 *Keep 3 RIR For All Sets *Add Weight Each Set Metcon : 14min For Quality : 20 Renegade Rows 20 DB'S Floor Presses 20 Double DB Deadlifts *Choose […]
קרא עוד
101219

101219

האימון היומי
Warm Up : 5min AMRAP 5 Scap Pull Ups 5 Scap Push Ups 5 SLR (Each) Clean Warm Up : Empty Bar Clean Warmup (Coach Leading) : 1×5 High Hang High Pull 1×5 High Hang Power Clean 1×5 Hang High Pull 1×5 Hang Power Clean 1×5 Dip & Drive 1×5 Push Press 1×5 Jerk Grip […]
קרא עוד
091219

091219

האימון היומי
Warm Up : 5min AMRAP : 5 Floor Sliders 5 Russian Baby Makers 5 Cat Cows Strength : 3-5 Sets : 12 Alt. Front Rack Lunges + 6 Front Squats 3 RIR Metcon : 16min AMRAP : 3 T2B 6 HRPU 9 BTN Thrusters 45/30
קרא עוד
081219

081219

האימון היומי
Warm Up : 5min AMRAP : 5 Deadbugs (Each) 5 Prisoner Squats 5 Toe Touches Gymnastics Circuit 1 : 3 Rounds For Quality : A) Max Strict Ring Dips (Min 3)/8-10 Banded Ring Dips/8-10 Dips/8-10 Jacksons B) 5 Weighted PU/5 Banded PU/8-10 Ring Rows Gymnastics Circuit 2 : 3 Rounds For Quality : A) Max […]
קרא עוד
071219

071219

האימון היומי
Warm Up : 5min AMRAP : 5 Samson Lunge (Each) 5 Shoulder CAR'S (Each) 5 Squat Rotations (Each) Strength : Back Squat 5-4-3-2-1 *Keep Rest Less The 2:00 *Keep 3 RIR For All Sets *Add Weight Each Set Metcon : 15min EMOM : 1st – Max Plank 2nd – Max Side Plank (R) 3RD – […]
קרא עוד
061219

061219

האימון היומי
Warm Up : 5min AMRAP 5 Scap Pull Ups 5 Scap Push Ups 5 SLR (Each) Snatch Warm Up : Empty Bar Snatch Warmup (Coach Leading) : 1×5 High Hang High Pull 1×5 High Hang Power Snatch 1×5 Hang High Pull 1×5 Hang Power Snatch Strength : 12min EMOM : 2 Hang Power Snatch + […]
קרא עוד
051219

051219

האימון היומי
Warm Up : 5min AMRAP : 5 Floor Sliders 5 Russian Baby Makers 5 Cat Cows Strength : Deadlift 5-4-3-2-1 *Keep Rest Less The 2:00 *Keep 3 RIR For All Sets *Add Weight Each Set Metcon : 3 RFT : 400m Run 16 Alt. DB Snatches 27.5/20 8 Bar MU
קרא עוד
041219

041219

האימון היומי
Warm Up : 5min AMRAP : 5 Deadbugs (Each) 5 Prisoner Squats 5 Toe Touches Strength : Press 5-4-3-2-1 *Keep Rest Less The 2:00 *Keep 3 RIR For All Sets *Add Weight Each Set Metcon : In Couples,For Time : 200 Ring Rows IGUG 200 Air Squats IGUG *10/6kg Vest Or Medball Are Possibole
קרא עוד
031219

031219

האימון היומי
Warm Up : 5min AMRAP : 5 Samson Lunge (Each) 5 Shoulder CAR'S (Each) 5 Squat Rotations (Each) Clean Warm Up : Empty Bar Clean Warmup (Coach Leading) : 1×5 High Hang High Pull 1×5 High Hang Power Clean 1×5 Hang High Pull 1×5 Hang Power Clean 1×5 Dip & Drive 1×5 Push Press 1×5 […]
קרא עוד
011219

011219

האימון היומי
אנחנו נכנסים לחודש שבו נבצע בלוק של כוח בהמשך לחודש הקודם, נבצע דדליפט,פרס ובקסקוואט בעבודה כבדה ונמשיך את העבודה על הפרונט סקוואט באמצעות תרגילי עזר. בסוף החודש נבצע מדידות של חזרה כבדה לכל התרגילים. בנוסף לעבודה הכבדה אנחנו נחדד טכנית את הקלין,פוש ג'רק והסנאץ' ונמשיך עם עבודת הג'ימנסטיקס הנקייה כדי לחזק את כל מה שקשור […]
קרא עוד
301119

301119

האימון היומי
Warm Up : 2-3 Rounds : 10 Russian Baby Makers 10 Hollow Rocks 10 Supine Snow Angles Metcon : 10 RFT : 8 G2OH 45/35 10 Burpees Over The Bar 200m Run
קרא עוד
291119

291119

האימון היומי
Warm Up : Coach Choice Strength : Front Squat – Build Up To Heavy Single Metcon : 15min AMRAP : 10 Body Blasters 20 Box Jump Overs Cash Out (Optional) : Triceps Biceps (Coach Choice)
קרא עוד
281119

281119

האימון היומי
Warm Up : 2-3 Rounds : 6 Bird Dogs (Each) 1sec Pause 8 Zombie Narrow Stance Squats 10 Shoulder Flexion Lift-Offs Strength : Press 3X8 1sec Top,2sec Down *1 RIR Metcon : In Couples For Time : 600m Run 60 T2B (IGUG) 400m Run 80 SA DB Push Press 22.5/15 (IGUG) 200m Run
קרא עוד
271119

271119

האימון היומי
Warm Up : Coach Choice Strength : 3-5 Sets : 6 Deadlift (2sec Top,4sec Down,2sec Bottom) 8-10 Pike Push Ups/Z-Press *1 RIR Metcon : For Time : "Helen" 3 RFT : 400M Run 21 KBS (A) 12 PU Cash Out (Optional) : ABS (Coach Choice)
קרא עוד
261119

261119

האימון היומי
Warm Up : 2-3 Rounds : 10 Russian Baby Makers 10 Hollow Rocks 10 Supine Snow Angles Strength : 3-5 Sets : 6 Back Squats (3sec On The Way Down,2sec At Bottom) ME Strict Chest To Rings Pull Ups *1 RIR Metcon : For Time : 15 Strict HSPU/Elevated HSPU/Pike Push Ups/Push Ups 200m Walking […]
קרא עוד
251119

251119

האימון היומי
Warm Up : Coach Choice Strength : 3-5 Sets : A) 8-10 One Arm Z-Press (Each) B) 10-12 One Arm Wide Row (Each) *1 RIR Metcon : 4 RFT : 15 SDHP 40/30 15 Box Jumps
קרא עוד
241119

241119

האימון היומי
Warm Up : 2-3 Rounds : 6 Bird Dogs (Each) 1sec Pause 8 Zombie Narrow Stance Squats 10 Shoulder Flexion Lift-Offs Strength : 3-5 Sets : 12-16 Back Rack Lunges 10-15 Perfect Push-Ups *1 RIR Metcon : 8min AMRAP (In Couples) : 200m Run (Together) 20 WB Shots 10/6 IGUG 8min AMRAP (Each For Him-Self) […]
קרא עוד
231119

231119

האימון היומי
Warm Up : Coach Choice Engine Metcon : 0:00 – 10:00 For Time : 50 Bear Complex 20/15 10:00 – 20:00 For Time : 50 Thrusters 30/20 20:00 – 30:00 AMRAP : 10 Burpees Over The Bar 200m Run
קרא עוד
221119

221119

האימון היומי
Warm Up : 2-3 Rounds : 10 Russian Baby Makers 10 Hollow Rocks 10 Supine Snow Angles Strength : Front Squat 2-2-2-1-1 Go Heavy Metcon : 15min EMOM : 1st – Max Step Ups 2nd – Max Plank 3rd – Max DU 4th – Max Ring Rows 5th – Rest Cash Out (Optional) : Triceps […]
קרא עוד
211119

211119

האימון היומי
Warm Up : Coach Choice Strength : Press 3X8 1sec Top,2sec Down *1-2 RIR Metcon : 3 Rounds Of 3min AMRAP : 3 Devil's Presses 22.5/15 4 DB'S Deadlift 6 DB'S Hang Power Clean 8 DB'S Front Squats *2min Rest Between Sets *Continue From Same Point
קרא עוד
201119

201119

האימון היומי
Warm Up : 2-3 Rounds : 6 Bird Dogs (Each) 1sec Pause 8 Zombie Narrow Stance Squats 10 Shoulder Flexion Lift-Offs Strength : 3-5 Sets : 6 Deadlift (2sec Top,4sec Down,2sec Bottom) 8-10 Pike Push Ups/Z-Press *1-2 RIR Metcon : E5MOM For 20min : 400m Run 20 Alt. DB Snatches 22.5/15 Cash Out (Optional) : […]
קרא עוד
191119

191119

האימון היומי
Warm Up : Coach Choice Strength : 3-5 Sets : 6 Back Squats (3sec On The Way Down,2sec At Bottom) ME Strict Chest To Rings Pull Ups *2-3 RIR Metcon : 14min AMRAP : 5 KB Snatch (L) 24/16 10m Single Arm KB OH Lunges (L) 24/16 10 T2B 5 KB Snatch (R) 24/16 10m […]
קרא עוד
181119

181119

האימון היומי
Warm Up : 2-3 Rounds : 10 Russian Baby Makers 10 Hollow Rocks 10 Supine Snow Angles Strength : 3-5 Sets : A) 10-12 One Arm Half Kneeling Press (Each) B) 12-15 Ring Face Pulls *1-2 RIR Metcon : "Fran" 21-15-9 Thrusters PU
קרא עוד
171119

171119

האימון היומי
Warm Up : Coach Choice Strength : 3-5 Sets : 12-16 Back Rack Lunges 10-15 Perfect Push-Ups *1-2 RIR Metcon : 15min AMRAP : 8 Single Arm Devil's Press 22.5/15 (Each) 12 T2B 16 Box Jumps Cash Out (Optional) : ABS (Coach Choice)
קרא עוד
161119

161119

האימון היומי
Warm Up : 2-3 Rounds : 6 Bird Dogs (Each) 1sec Pause 8 Zombie Narrow Stance Squats 10 Shoulder Flexion Lift-Offs Engine Metcon : 0:00 – 20:00 AMRAP: 300m Run 1 Round Of D.T 60/40 300m Run 2 Rounds Of D.T 60/40 300m Run 3 Rounds Of D.T 60/40 "D.T" = 12 Deadlifts 9 Hang […]
קרא עוד
151119

151119

האימון היומי
Warm Up : Coach Choice Strength : Front Squat 2-2-2-2-2 Go Heavy Metcon : 15min AMRAP (2min ON,1min OFF) : 21-15-9 KBS (A) 24/16 Burpees KB SDHP 24/16 Burpees *Continue From Same Point Cash Out (Optional) : Triceps Biceps (Coach Choice)
קרא עוד
141119

141119

האימון היומי
Warm Up : 2-3 Rounds : 10 Russian Baby Makers 10 Hollow Rocks 10 Supine Snow Angles Strength : Press 3X8 1sec Top,2sec Down *3 RIR Metcon : "Chief With DB'S" : 5 Sets Of 3min AMRAP : 3 DB'S Power Clean 30/22.5 6 Push Ups 9 Air Squats *1min Rest B/Sets
קרא עוד
131119

131119

האימון היומי
Warm Up : Coach Choice Strength : 3-5 Sets : 6 Deadlift (2sec Top,4sec Down,2sec Bottom) 8-10 Pike Push Ups/Z-Press *3 RIR Metcon : "Cindy" Cash Out (Optional) : ABS (Coach Choice)
קרא עוד
121119

121119

האימון היומי
Warm Up : 2-3 Rounds : 6 Bird Dogs (Each) 1sec Pause 8 Zombie Narrow Stance Squats 10 Shoulder Flexion Lift-Offs Strength : 3-5 Sets : 6 Back Squats (3sec On The Way Down,2sec At Bottom) ME Strict Chest To Rings Pull Ups *3 RIR Metcon : 400m Run 40 Alt. DB Snatches 22.5/15 Rest […]
קרא עוד
111119

111119

האימון היומי
Warm Up : Coach Choice Strength : 3-5 Sets : A) 8-10 One Arm Z-Press (Each) B) 10-12 One Arm Wide Row (Each) *2-3 RIR Metcon : For Time : 100 Sandbag Ground To Shoulder 40/20 *EMOM Including 0:00 – 5 Burpees
קרא עוד
101119

101119

האימון היומי
Warm Up : 2-3 Rounds : 10 Russian Baby Makers 10 Hollow Rocks 10 Supine Snow Angles Strength : 3-5 Sets : 12-16 Back Rack Lunges 10-15 Perfect Push-Ups *2-3 RIR Metcon : "Annie" 50-40-30-20-10 DU Sit-Ups Cash Out (Optional) : ABS (Coach Choice)
קרא עוד
091119

091119

האימון היומי
Warm Up : Coach Choice "Open 20.5" For Time : 40 Ring Muscle Ups 80 No-Push Up Burpees 120 WB Shots 10/6 *Pattern The Reps As You Want *20min Cap : Ring MU Scaling Options : – 1 C2B/PU/Banded PU/Ring Row + 1 Ring Dip/Banded Ring Dip/Jackson For 1 Ring MU *If You Close To […]
קרא עוד
081119

081119

האימון היומי
Warm Up : 2-3 Rounds : 6 Bird Dogs (Each) 1sec Pause 8 Zombie Narrow Stance Squats 10 Shoulder Flexion Lift-Offs Strength : 3 Rounds : 8 Strict Press + 20m One Arm OH Carry 10 One Arm Bent Over Row (Each) Metcon : 2 Rounds For Time : 800m Run 25 MB Cleans 10/6 […]
קרא עוד
071119

071119

האימון היומי
Warm Up : Coach Choice Skill : 5-10min Kick-Up Practice – If You Can Do It Against Wall Try Free Handstand (No Walking!) – Couple Up. Metcon : 10 Rounds (20min) – 60sec ON,60sec OFF : 200m Run 10 KB SDHP 24/16 10 KBS 24/16 Cash Out (Optional) : ABS (Coach Choice)
קרא עוד
061119

061119

האימון היומי
Warm Up : 2-3 Rounds : 10 Russian Baby Makers 10 Hollow Rocks 10 Supine Snow Angles Strength : 3-5 Rounds : 100m Bear Hug Carry (Plate/Sandbag/Medball) 10 One Arm Ring Row Metcon : E3MOM For 15min : 100m Run Max UB Wallball Shots 10/6 Cash Out (Optional) : Triceps Biceps (Coach Choice)
קרא עוד
051119

051119

האימון היומי
Warm Up : Coach Choice Strength : 3-5 Sets : 15-20 Ring Rows 20 DB Russian Step-Ups 10 Standing Dumbbell Triceps Kick Backs Metcon : "Sandbag/DB'S D.T" 5 Rounds For Time : 12 Sandbag Deadlift 40/20 22.5/15 9 Sandbag Hang Clean 40/20 22.5/15 6 Sandbag S2OH 40/20 22.5/15 Cash Out (Optional) : ABS (Coach Choice)
קרא עוד
041119

041119

האימון היומי
Warm Up : 2-3 Rounds : 6 Bird Dogs (Each) 1sec Pause 8 Zombie Narrow Stance Squats 10 Shoulder Flexion Lift-Offs Strength : 3 Sets : 15 Romanian Deadlifts 10-15 HSPU/Pike/Push Ups 15 V-Ups/Tuck Ups/Sit-Ups Metcon : 20min AMRAP : 100m One Arm Farmer Carry (Each) 5 Strict C2B 10 Box Jumps Cash Out (Optional) […]
קרא עוד
031119

031119

האימון היומי
Warm Up : Coach Choice Strength : 3-5 Sets : 3 Turkish Get Ups (Each) 10-15 Banded Pull Ups Metcon : 3 RFT : 20 UB Front Squats 30/25 400m Run Max UB T2B Cash Out (Optional) : ABS (Coach Choice)
קרא עוד
021119

021119

האימון היומי
Warm Up : 2-3 Rounds : 10 Russian Baby Makers 10 Hollow Rocks 10 Supine Snow Angles Clean And Jerk Practice (Led By Coach) Then : Build Up To Heavy 3 C&J "Open 20.4" For Time : 30 Box Jumps 15 Clean-and-Jerks (45/30) 30 Box Jumps 15 Clean-and-Jerks (60/40) 30 Box Jumps 10 Clean-and-Jerks (85/65) […]
קרא עוד
011119

011119

האימון היומי
אנחנו עושים חודש הכנה לסייקל כוח הבא שלנו, המטרה היא לתת בלוק אימונים קצר שיתן לכם פוש קטן לכל מה שקשור לכח פלג גוף תחתון והכנה להתמודדות עם העצימות שהולכת להגיע, אנחנו הולכים לעבוד הרבה וקשה על סקוואטים ודדליפטים בתדירות די גבוהה במהלך השבוע. במידה והמטרה שלכם היא פלג גוף עליון אז ימי שני וחמישי […]
קרא עוד
שלחו לנו ווטסאפ
איך אפשר לעזור ? :)
לשירותכם בכל נושא ושאלה.
שלחו לנו הודעת ווטסאפ
Powered by
התקשרו עכשיו