150520

מאי 9, 2020
150520

Warm Up :
2-3 Rounds :
10sec Straight Leg Hold (Each Leg)
5 Tuck-Ups
20sec Samson Stretch (Each Side)
5 KBS (R) Light

Strength :
3 Sets :
6 Deadlifts (3sec Down)
1min Rest
15-20 Hanging MB Hamsting Curls 20-30sec Hollow Body Hold (Weight If Needed)

Metcon :
For Time:
400m Run
3 Rounds :
20 Hang DB C&J 22.5/15 (10/10)
20 Alt. Jumping Lunges
400m Run

Home WOD :
Warm Up :
3-5 Rounds :
20sec Pigeon Stretch (Each)
10 Hollow Rocks
10 Shoulder Taps

Metcon :
20min AMRAP :
5 Rounds :
5 SDHP
5 V-Ups
4 Rounds :
6 SDHP
6 V-Ups
3 Rounds :
7 SDHP
7 V-Ups
2 Rounds :
8 SDHP
8 V-Ups
1 Round :
9 SDHP
9 V-Ups

שלחו לנו ווטסאפ
איך אפשר לעזור ? :)
לשירותכם בכל נושא ושאלה.
שלחו לנו הודעת ווטסאפ
Powered by
התקשרו עכשיו