310120

ינואר 25, 2020
310120

Warm Up :

3 Rounds :

10-20sec Pike Hold

5 Shoulder Flexion Lift-Offs

5 Face Pulls

A) Kipping HSPU Demo

B) Pike Head Stand Positions – 3X10sec Hold

C) Kick Up + Handstand Practice 3-5 Reps + 5-10sec Hold

D) Kick Up + Handstand + Eccetnric Handstand

E) Kipping Review

F) Kick + Handstand + Eccentric + Kipping

*Triangle

*Down – Butt To Wall, Up – Hills To Wall

*Kipping Types

Strength :

3 Sets : 6-8 Strict C2B (Add Weight Or Band As Needed)

Metcon : 8min AMRAP :

35 DU

9 Thrusters 30/20

*Goal Is To Be Fast And Explosive As You Can

שלחו לנו ווטסאפ
איך אפשר לעזור ? :)
לשירותכם בכל נושא ושאלה.
שלחו לנו הודעת ווטסאפ
Powered by
התקשרו עכשיו