300120

ינואר 25, 2020
300120

Warm Up :
3 Rounds :
10 Internal External Rotation
20sec Deadhang
10m Crab Walk

Hang Power Clean Practice (With Some Weight) :
1X5 Clean Grip Deadlift
1X5 High Hang High Pulls
2X5 High Hang Power Clean (3sec Pause At Receiving)
1X5 Hang High Pulls
2X5 Hang Power Clean

Hang Power Clean :
Build Up Top An Heavy Single,Then :
6min E30SEC :
2 Hang Power Clean 60% (Focus On Speed)

Metcon :
10min AMRAP :
10 WB Shots 10/6
10m Medball Lunges 10/6
100m Medball Run 10/6

שלחו לנו ווטסאפ
איך אפשר לעזור ? :)
לשירותכם בכל נושא ושאלה.
שלחו לנו הודעת ווטסאפ
Powered by
התקשרו עכשיו