280220

פברואר 22, 2020
280220

Warm Up :
3 Rounds :
100m Run
10 One Arm High Pulls (Each)
5 Single Arm Ring Rows (Each)
10 Hollow Rocks
10 V-Ups

Strength :
3-5 Sets :
8-10 Barbell Romanian Deadlift (3sec Down) 3 RIR
10-15 Supermans

Metcon :
Death By : 10m Sprint

שלחו לנו ווטסאפ
איך אפשר לעזור ? :)
לשירותכם בכל נושא ושאלה.
שלחו לנו הודעת ווטסאפ
Powered by
התקשרו עכשיו