270520

מאי 23, 2020
270520

Warm Up :

2-3 Rounds :

20sec Pigeon Stretch (Each Side)

10sec Side Plank (Each Side)

10 KB Good Mornings (3sec On The Way Down,3sec Pause – Keep Tight Back) 5 Heart Beat Squats

 

Strength :

4 Sets :

16-20 Double Kettlebell or Goblet Alternating Reverse Lunges (Go Heavy)

Max UB Strict T2B/Leg Raise

10-15 Bulgarian Ring Rows

 

Metcon :

12min AMRAP :

Max UB Bar MU 400m Run

Home WOD:

Warm Up :

2-3 Rounds :

20 Groiners

20 Bear Shoulder Taps

Metcon 1 :

E2:30MIN For 10min :

40 Mountain Climbers

10 V-Ups

Max Jumping Air Squats

 

Metcon 2 :

E2:30MIN For 10min :

30 Jumping Lunges

30 Upright Row

Max Mountain Climbers

 

Metcon 3 :

3min AMRAP :

Burpees

שלחו לנו ווטסאפ
איך אפשר לעזור ? :)
לשירותכם בכל נושא ושאלה.
שלחו לנו הודעת ווטסאפ
Powered by
התקשרו עכשיו