261119

נובמבר 23, 2019
261119

Warm Up :
2-3 Rounds :
10 Russian Baby Makers
10 Hollow Rocks
10 Supine Snow Angles

Strength :
3-5 Sets :
6 Back Squats (3sec On The Way Down,2sec At Bottom)
ME Strict Chest To Rings Pull Ups
*1 RIR

Metcon :
For Time :
15 Strict HSPU/Elevated HSPU/Pike Push Ups/Push Ups
200m Walking Lunges With KB 24/16 (Any How)
30 Kipping HSPU/Elevated Kipping HSPU/Pike Push Ups/Push Ups

Cash Out (Optional) :
Triceps Biceps (Coach Choice)

Weightlifting :
Power Snatch + Snatch – 60-70% x (1+2) x 4 (% of power snatch)
Jerk – 60%x3x2, 65%x3x2
Clean Pull – 85%x5x4
Jumping Back Squats 3X10

שלחו לנו ווטסאפ
איך אפשר לעזור ? :)
לשירותכם בכל נושא ושאלה.
שלחו לנו הודעת ווטסאפ
Powered by
התקשרו עכשיו