250220

פברואר 22, 2020
250220

Warm Up :
3 Rounds :
10 Alt. Samson Lunges
10 Cat Cow
20sec Active Squat Hold

Strength : 3-5 Sets :
8 Goblet Squat (3 Down,3 Bottom,Fast Up) – GO HEAVY!
8 One Arm DB Row (Each)
20-30 Straight Body Crunches
15 Reverse Snow Angels

15min AMRAP :
14 WB Shots
14 DB'S Step Over The Box 22.5/15
200m Run

Weightlifting :
Max OUT!

שלחו לנו ווטסאפ
איך אפשר לעזור ? :)
לשירותכם בכל נושא ושאלה.
שלחו לנו הודעת ווטסאפ
Powered by
התקשרו עכשיו