240120

ינואר 18, 2020
240120

Warm Up :
3 Rounds :
10 Shoulder Flexion Lift-Offs
10sec Hollow
10sec Arch

Skill :
Toes To Bar Practice
2 Sets :
15sec Hollow Bar Hang
15sec Arch Bar Hang
10 Hollow Hang + Pull Down
2 Sets :
10 T2B Locked Knees Kips (Focus On Strong Kip)
2 Sets :
10 Fast Knee Raises (Focus On Cycling)
2 Sets :
Max T2B (Modify Height As Needed)

Strength :
3 Sets :
6-8 Strict Ring Dips (Add Weight Or Band As Needed)

Metcon :
7min AMRAP :
7 SDHP 45/35
7 Lateral Jumps Over The Bar

שלחו לנו ווטסאפ
איך אפשר לעזור ? :)
לשירותכם בכל נושא ושאלה.
שלחו לנו הודעת ווטסאפ
Powered by
התקשרו עכשיו