200220

פברואר 15, 2020
200220

Warm Up :
1-2 Rounds :
10 Groiners
10 Alt. Lunges
10 One Arm High Pull (Each)
10 One Arm High Pull Press (Each)
1min Active Squat Hold

Strength :
3-5 Sets :
5-7 Srict C2B PU (Weight/Band As Needed) 3 RIR
5-8 Barbell Roll Outs 3 RIR
8-10 Single Leg Glute Bridge (Each) 3 RIR

Metcon :
9min AMRAP :
9 SDHP 45/35
9 K2E

שלחו לנו ווטסאפ
איך אפשר לעזור ? :)
לשירותכם בכל נושא ושאלה.
שלחו לנו הודעת ווטסאפ
Powered by
התקשרו עכשיו