191119

נובמבר 16, 2019
191119

Warm Up :
Coach Choice

Strength :
3-5 Sets : 6 Back Squats (3sec On The Way Down,2sec At Bottom) ME Strict Chest To Rings Pull Ups
*2-3 RIR

Metcon : 14min AMRAP :
5 KB Snatch (L) 24/16
10m Single Arm KB OH Lunges (L) 24/16
10 T2B
5 KB Snatch (R) 24/16
10m Single Arm KB OH Lunges (R) 24/16 Cash Out (Optional) :
Triceps Biceps (Coach Choice)

שלחו לנו ווטסאפ
איך אפשר לעזור ? :)
לשירותכם בכל נושא ושאלה.
שלחו לנו הודעת ווטסאפ
Powered by
התקשרו עכשיו