180620

יוני 13, 2020
180620

Warm Up :
6min AMRAP :
10 Quadruped Thoracic Rot. 5/5
10 Side Plank Hip Raises 5/5
10 Glute Bridges

Strength :
Back Squat – 5-7X2 (Build It Up)
Beg. : X3-4

Metcon :
12min EMOM :
5 WB Shots 10/6
10 KB SDHP 24/16

Home WOD:

Warm Up : 5min AMRAP :

10 Shin-Box Transitions

5 Shoulder Pass Throughs

20sec Hollow Hold

Strength :

A) 4X6-10 Heel Elvated Goblet Squat (3 Down,3 Bottom)

B) 2X6-10 Strict HSPU/Kipping HSPU/Pike Push Ups/Push Ups

C) 2X6-10 Wide Push Ups (2sec Down,2sec Bottom)

*20sec Rest B/All Sets

Metcon : For Time :

200 Walking Lunges

*Take Something Heavy And Go For It *

Minimum 50 Steps UB

שלחו לנו ווטסאפ
איך אפשר לעזור ? :)
לשירותכם בכל נושא ושאלה.
שלחו לנו הודעת ווטסאפ
Powered by
התקשרו עכשיו