180520

מאי 16, 2020
180520

Warm Up :

2-3 Rounds :

10 Alt. Dead Bugs

20 Mountain Climbers

5 Straddle Stance Air Planes

 

Strength :

3-5 Sets :

12-15 DB'S Floor Press

5-8 C2B Supinated Weighted PU (Band/Weight As Needed)

 

Metcon :

For Time :

30 Alt. DB Snatches 22.5/15

30 Left Arm Overhead DB Alt. Lunges 22.5/15

30 Right Arm Overhead DB Alt. Lunges 22.5/15

30 Alt. DB Snatches 22.5/15

 

Home WOD:

Warm Up : 6min EMOM :

1st – 20-45sec Hollow Hold

2nd – 20-45sec Wall Squat

3rd – Max Cat Cows

 

Strength : 2 Rounds :

3min AMRAP :

6-10 One Arm Row (Each)

3min AMRAP :

6-10 Single Leg Glute Bridge (Each)

All Done With : 1sec Top,2sec Down

 

Metcon : 5 RFT :

20 No Arms Sit-Ups

20 Air Squats (Add Weight If You Can Go FAST And UB)

שלחו לנו ווטסאפ
איך אפשר לעזור ? :)
לשירותכם בכל נושא ושאלה.
שלחו לנו הודעת ווטסאפ
Powered by
התקשרו עכשיו