140320

מרץ 7, 2020
140320

Warm Up :
2-3 Rounds :
5 One Arm BOR (Each Side)
10 Slow OHS

Weightlifting :
Empty Bar Power Snatch Drills (Lead By Coach) :
3 Sets (UB) :
3 High Hang High Pulls
3 Hang High Pulls
3 High Hang Power Snatch
3 Hang Power Snatch
3 Over Head Squats

8min EMOM :
2 Hang Power Snatch + 2 OHS
(Opportunity to increase every round)

Metcon :
3 Rounds Of 4min AMRAP :
10 Burpees
100m Run
10 Alt. DB Snatches 22.5/15
1min Rest Between Sets

שלחו לנו ווטסאפ
איך אפשר לעזור ? :)
לשירותכם בכל נושא ושאלה.
שלחו לנו הודעת ווטסאפ
Powered by
התקשרו עכשיו