140220

פברואר 8, 2020
140220

Warm Up :

3 Rounds :

100m Run

10 One Arm High Pulls (Each)

5 Single Arm Ring Rows (Each)

10 Hollow Rocks

10 V-Ups

 

Strength :

3-5 Sets :

8-10 Barbell Romanian Deadlift (3sec Down) 3 RIR

10-15 Supermans

 

Metcon :

10min EMOM :

1st – 40sec Bear Hug Jumping Squats 10/6

2nd – 40sec KB SDHP 24/16

 

שלחו לנו ווטסאפ
איך אפשר לעזור ? :)
לשירותכם בכל נושא ושאלה.
שלחו לנו הודעת ווטסאפ
Powered by
התקשרו עכשיו