121119

נובמבר 9, 2019
121119

Warm Up :
2-3 Rounds :
6 Bird Dogs (Each) 1sec Pause
8 Zombie Narrow Stance Squats
10 Shoulder Flexion Lift-Offs

Strength :
3-5 Sets : 6 Back Squats (3sec On The Way Down,2sec At Bottom) ME Strict Chest To Rings Pull Ups
*3 RIR

Metcon :
400m Run
40 Alt. DB Snatches 22.5/15
Rest 3min
400m Run
40 Hang DB C&J (20/20) 22.5/15 Cash Out (Optional) :
Triceps Biceps (Coach Choice)

שלחו לנו ווטסאפ
איך אפשר לעזור ? :)
לשירותכם בכל נושא ושאלה.
שלחו לנו הודעת ווטסאפ
Powered by
התקשרו עכשיו