110220

פברואר 8, 2020
110220

Warm Up :

3 Rounds :

10 Alt. Samson Lunges

10 Cat Cow

20sec Active Squat Hold

 

Strength :

3-5 Sets :

8 Goblet Squat (3 Down,3 Bottom,Fast Up) – GO HEAVY!

8 One Arm DB Row (Each)

20-30 Straight Body Crunches

15 Reverse Snow Angels

 

Metcon :

9min AMRAP :

12 One Arm KBS (Each)

12 Air Squats

 

Weightlifting :

A) Snatch High-Pull + Hang Power Snatch (below knee) + Power Snatch (% of PS) – 70% x 1+1+1 x 2, 75% x 1+1+1 x 3

B) Power Clean + Jerk Dip + Power Jerk (% of PC) – 70% x 1+2+1 x 2, 75% x 1+2+1 x 3 Endurance : 6-8K Run – 5min Medium – 5min Race Pace

 

שלחו לנו ווטסאפ
איך אפשר לעזור ? :)
לשירותכם בכל נושא ושאלה.
שלחו לנו הודעת ווטסאפ
Powered by
התקשרו עכשיו