090120

ינואר 4, 2020
090120

Warm Up :
3 Rounds :
10 Cuban Press
20sec External Rotation Stretch
10m Crab Walk

Hang Power Clean Practice (With Some Weight) :
1X5 Clean Grip Deadlift
1X5 High Hang High Pulls
2X5 High Hang Power Clean (3sec Pause At Receiving Position)
1X5 Hang High Pulls
2X5 Hang Power Clean

Hang Power Clean :
Build Up Top An Heavy Single,Then :
6min E3SEC :
2 Hang Power Clean 60% (Focus On Speed)

Metcon :
12min AMRAP :
12 Single Arm KB Push Press 32/24 6/6
12 Single Arm KBS (R) 32/24 6/6
12 Box Jumps

שלחו לנו ווטסאפ
איך אפשר לעזור ? :)
לשירותכם בכל נושא ושאלה.
שלחו לנו הודעת ווטסאפ
Powered by
התקשרו עכשיו