070220

פברואר 1, 2020
070220

Warm Up :

3 Rounds :

20 Downward Dog

10 Single Arm KBS (Each)

1min of Single Unders

 

Strength :

3-5 Sets :

8-10 Barbell Romanian Deadlift (3sec Down) 3 RIR

10-15 Supermans

 

Metcon :

For time:

150 Ballslams

*EMOM – 5 Medball Jumping Squats

 

שלחו לנו ווטסאפ
איך אפשר לעזור ? :)
לשירותכם בכל נושא ושאלה.
שלחו לנו הודעת ווטסאפ
Powered by
התקשרו עכשיו