060320

פברואר 29, 2020
060320

Warm Up :
5min AMRAP :
5 Slow Elevated Push Ups
10 Pull A Parts
12 Shin Box Transitions

Strength :
4 Sets :
15-20 Ring Rows
20 DB Russian Step-Ups
10 Standing Dumbbell Triceps Kick Backs

Metcon :
In teams of two, partners alternate each round to complete 10 rounds each of:
10 Ball Slams 10/6
5 Burpees

שלחו לנו ווטסאפ
איך אפשר לעזור ? :)
לשירותכם בכל נושא ושאלה.
שלחו לנו הודעת ווטסאפ
Powered by
התקשרו עכשיו