060120

ינואר 4, 2020
060120

Warm Up :
3 Rounds :
5 One Arm High Pull (3sec Down)
10 OHS (3 Down,3 Bottom)
10m Bear Walk

Power Snatch Practice :
1X5 High Hang High Pulls
1X5 High Hang Power Snatch (3sec Pause At Receiving) 1X5 Hang High Pulls
2X5 Hang Power Snatch

7min EMOM :
3 Hang Power Snatch
*Choose Weight That You Can Control And Work With Perfect Form

Metcon :
"Annie's Step Sister"
10-20-30-40-50
DU
Sit-Ups
*5 Burpees Between Sets

שלחו לנו ווטסאפ
איך אפשר לעזור ? :)
לשירותכם בכל נושא ושאלה.
שלחו לנו הודעת ווטסאפ
Powered by
התקשרו עכשיו