051119

נובמבר 2, 2019
051119

Warm Up :
Coach Choice

Strength :
3-5 Sets :
15-20 Ring Rows
20 DB Russian Step-Ups
10 Standing Dumbbell Triceps Kick Backs

Metcon :
"Sandbag/DB'S D.T"
5 Rounds For Time :
12 Sandbag Deadlift 40/20 22.5/15
9 Sandbag Hang Clean 40/20 22.5/15
6 Sandbag S2OH 40/20 22.5/15 Cash Out (Optional) :
ABS (Coach Choice)

שלחו לנו ווטסאפ
איך אפשר לעזור ? :)
לשירותכם בכל נושא ושאלה.
שלחו לנו הודעת ווטסאפ
Powered by
התקשרו עכשיו