040320

פברואר 29, 2020
040320

Warm Up :
2-3 Sets :
10 Toe Touches
10m Bear Walk
5 One Arm Row (Each)
5 Half Kneeling One Arm Press (Each)

Strength :
4 Sets :
10 DB Push Press (Each)
8 KB Romanian Deadlift
20-30sec Hollow Hold

Metcon :
15min AMRAP :
10 Burpees
10 DB Thrusters 15/10
30 Mountain Climbers (each step counts as one rep)

שלחו לנו ווטסאפ
איך אפשר לעזור ? :)
לשירותכם בכל נושא ושאלה.
שלחו לנו הודעת ווטסאפ
Powered by
התקשרו עכשיו