040220

פברואר 1, 2020
040220

Warm Up :

3 Rounds :

20sec Goblet Squats

15 Lateral Raises (Super Light)

 

Strength :

3-5 Sets :

8-10 Tempo Push Ups (3sec Down,1sec Bottom,2sec Top)

10-12 Tempo One Arm Ring Row

30sec Of Max L-Sit Taps (Over KB)

 

Metcon :

13min AMRAP :

20 Alt. Goblet Box Step-Ups 20/10

10 MB Clean 20/10

9 Burpees

 

Weightlifting :

A) Snatch Pull + Snatch – (70% x 1+1, 75% x 1+1, 80% x 1+1)3

B) Clean & Jerk – 2+1 or 1+2 (double your weaker lift) – (70%, 75%, 80%)3

 

שלחו לנו ווטסאפ
איך אפשר לעזור ? :)
לשירותכם בכל נושא ושאלה.
שלחו לנו הודעת ווטסאפ
Powered by
התקשרו עכשיו