031219

נובמבר 30, 2019
031219

Warm Up :
5min AMRAP :
5 Samson Lunge (Each)
5 Shoulder CAR'S (Each)
5 Squat Rotations (Each)

Clean Warm Up :
Empty Bar Clean Warmup (Coach Leading) :
1×5 High Hang High Pull
1×5 High Hang Power Clean
1×5 Hang High Pull
1×5 Hang Power Clean
1×5 Dip & Drive
1×5 Push Press
1×5 Jerk Grip 1/4 OHS (3sec Pause)
1×5 Push Jerk

Strength :
12min EMOM :
2 Hang Power Clean + 2 Push Jerks 7 RPE

Metcon :
13min AMRAP :
10 Sandbag G2S
10 Sabdbag Bear Hug Squats
10 V-Ups

Weightlifting :
Power Snatch + Snatch – 60-70% x (1+2) x 4 (% of power snatch)
Jerk – 60%x3x2, 65%x3x2
Clean Pull – 85%x5x4
Jumping Back Squats 3X10

שלחו לנו ווטסאפ
איך אפשר לעזור ? :)
לשירותכם בכל נושא ושאלה.
שלחו לנו הודעת ווטסאפ
Powered by
התקשרו עכשיו