030120

דצמבר 28, 2019
030120

Warm Up :
3 Rounds :
10-20sec Pike Hold
5 Shoulder Flexion Lift-Offs
5 Face Pulls

Snatch Warm Up :
Empty Bar Snatch Warmup (Coach Leading) :
1×5 High Hang High Pull
1×5 High Hang Power Snatch
1×5 Hang High Pull
1×5 Hang Power Snatch

Strength :
12min EMOM :
2 Hang Power Snatch + 2 OHS 9 RPE

Metcon : For Time :
50 Double DB'S Hang Clusters 22.5/15
*Use Weight That You Can Do 10 Reps UB

Weightlifting :
A) Power Clean – heavy 5, 95% x 5, 90% x 5
B) Heaving snatch balance – heavy 5; 95% x 5, 90% x 5
C) Clean Pull – heavy 8; 95% x 8, 90% x 8

שלחו לנו ווטסאפ
איך אפשר לעזור ? :)
לשירותכם בכל נושא ושאלה.
שלחו לנו הודעת ווטסאפ
Powered by
התקשרו עכשיו